Επικοινωνία
Ναπ. Ζέρβα 28-30 (ΣΤΟΑ ΣΑΡΚΑ)

Ιωάννινα 45332

Τηλ.: 26510-37070 & 26510-77477

FAX: 26510-77477

email: info@fotonio.edu.gr