Ετήσιος Προγραμματισμός Διαγωνισμάτων
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΕΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΑΡΧΑΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ ΘΕΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΕΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΑΡΧΑΙΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΕΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΕΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΑΡΧΑΙΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΑΡΧΑΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΕΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ ΘΕΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ