ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΘΕΡΙΝΟ) Διάρκειας έξι εβδομάδων
B΄ Λυκείου

Θετική Κατεύθυνση
Γενική Παιδεία Κατεύθυνση
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
Άλγεβρα 2 Μαθηματικά 3
Φυσική 2 Φυσική 3
Έκθεση 2 Χημεία 2
Σύνολο 6 Σύνολο 8

Τεχνολογική Κατεύθυνση
Γενική Παιδεία Κατεύθυνση
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
Άλγεβρα 2 Μαθηματικά 3
Φυσική 2 Φυσική 3
Έκθεση 2
Σύνολο 6 Σύνολο 6

Θεωρητική Κατεύθυνση
Γενική Παιδεία Κατεύθυνση
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
Αρχαία Ελληνικά 2 Αρχαία Ελληνικά Γνωστό 2
Έκθεση 2 Αρχαία Ελληνικά Άγνωστο 3
Λατινικά 2
Σύνολο 4 Σύνολο 7

« Επιστροφή