ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΘΕΡΙΝΟ) Διάρκειας έξι εβδομάδων
Γ΄ Λυκείου

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα3Νεοελληνική Γλώσσα3Νεοελληνική Γλώσσα3
Φυσική6Μαθηματικά7
Χημεία4Ανάπτυξη Εφαρμογών σε
Προγραμ. Περιβάλλον (Α.Ε.Π.Π.)
4
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Τεχν. & Θετικές Σπουδές
(20 ώρες εβδομ.)
Μαθηματικά7
Σπουδές Υγείας & Ζωής
(17 ή 15 ώρες εβδομ.)
Βιολογία4Βιολογία Γ.Π.2Βιολογία Γ.Π.2
Παιδαγωγικές Σπουδές
(15 ή 16 ώρες εβδομ.)
Ιστορία Γ.Π.2Ιστορία Γ.Π.2Μαθηματικά Γ.Π.2
Σπουδές Οικονομίας &
Πληροφορικής
(18 ώρες εβδομ.)
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
(Α.Ο.Θ.)
4

« Επιστροφή