ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)
Αποφοίτων - Παλαιού Προγράμματος "Κατευθύνσεων"

Θετική Κατεύθυνση
Γενική Παιδεία Κατεύθυνση
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
Έκθεση 2 Μαθηματικά 4
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής ή Φυσική ή Ιστορία ή Βιολογία 1 Φυσική 4
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Για υποψήφιους 5ου πεδίου) 2 Χημεία 2
Βιολογία 2
Σύνολο 3 ή 5 Σύνολο 12

Τεχνολογική Κατεύθυνση
Γενική Παιδεία Κατεύθυνση
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
Έκθεση 2 Μαθηματικά 4
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής ή Φυσική ή Ιστορία ή Βιολογία 1 Φυσική 4
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Για υποψήφιους 5ου πεδίου) 2 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 2
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων 1
Σύνολο 3 ή 5 Σύνολο 11

Θεωρητική Κατεύθυνση
Γενική Παιδεία Κατεύθυνση
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
Έκθεση 2 Αρχαία Ελληνικά Γνωστό 2
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής ή Φυσική ή Ιστορία ή Βιολογία 2 Αρχαία Ελληνικά Άγνωστο 3
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Για υποψήφιους 5ου πεδίου) 2 Ιστορία 2
Λατινικά 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2
Σύνολο 4 ή 6 Σύνολο 11

« Επιστροφή