ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)
B΄ Λυκείου

Θετικών Σπουδών
Γενική Παιδεία Προσανατολισμού
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
Έκθεση 2 Μαθηματικά 2
Άλγεβρα 2 Φυσική 2
Γεωμετρία 2 Φυσική Γ΄ Λυκείου1
Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία2
Σύνολο 12 Σύνολο 5

Ανθρωπιστικών Σπουδών
Γενική Παιδεία Προσανατολισμού
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
Έκθεση 2 Αρχαία Ελληνικά Γνωστό 7
Λατινικά 2
Σύνολο 2 Σύνολο 9
Προαιρετικά
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 2
Φυσική 2
Χημεία 2
Σύνολο 8

« Επιστροφή