ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)
Γ΄ Λυκείου

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα3Νεοελληνική Γλώσσα3Νεοελληνική Γλώσσα3
Φυσική4Μαθηματικά4
Χημεία3Ανάπτυξη Εφαρμογών σε
Προγραμ. Περιβάλλον (Α.Ε.Π.Π.)
2
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Τεχν. & Θετικές Σπουδές
(14 ώρες εβδομ.)
Μαθηματικά4
Σπουδές Υγείας & Ζωής
(13 ώρες εβδομ.)
Βιολογία3Βιολογία Γ.Π.2Βιολογία Γ.Π.2
Παιδαγωγικές Σπουδές
(12 ώρες εβδομ.)
Ιστορία Γ.Π.2Ιστορία Γ.Π.2Μαθηματικά Γ.Π.2
Σπουδές Οικονομίας &
Πληροφορικής
(12 ώρες εβδομ.)
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
(Α.Ο.Θ.)
3


« Επιστροφή