ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)
Γυμνάσιο

α΄ Γυμνασίου β΄ & γ΄ Γυμνασίου
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 3 Μαθηματικά 3
Έκθεση - Αρχαία Ελληνικά 3 Φυσική 2
Σύνολο 6 Χημεία 1
Έκθεση - Αρχαία Ελληνικά 3
Σύνολο 9

« Επιστροφή