Ετήσιος Προγραμματισμός Διαγωνισμάτων

  
ΗμερομηνίαΒ΄ ΛΥΚΕΙΟΥΓ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΕΚΘΕΣΗΕΚΘΕΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΘΕΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΑΡΧΑΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ ΘΕΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΑΡΧΑΙΑ
ΘΕΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΓΕΩΜΕΤΡΙΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΘΕΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΑΡΧΑΙΑ
ΘΕΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΑΡΧΑΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΘΕΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ ΘΕΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ